کرسی ترویجی با موضوع "تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودکان در ایران"

Speaker 1

کرسی ترویجی با موضوع "تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودکان در ایران"

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده زن و خانواده کرسی ترویجی با موضوع "تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودکان در ایران" روز دوشنبه 27 بهمن از ساعت 10 به صورت وبیناری برگزار خواهد شد.
 
در این نشست سرکار خانم دکتر راحله کاردوانی "استادیار گروه علوم اجتماعی  پژوهشکده زن و خانواده"به ارائه بحث خواهند پرداخت، سرکار خانم دکتر شهلا باقری "دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی" به عنوان کارشناس در این کرسی ترویجی به موضوع تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودکان در ایران می پردازند.
سرکار خانم دکتر سمیه خراسانی "پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده" دبیر علمی این نشست ترویجی خواهند بود.

 لینک حضور برخط:
http://live.mou.ir/wrc

استاد/سخنران

سرکار خانم دکتر راحله کاردوانی "استادیار گروه علوم اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده"

زمان

27بهمن 1399
ساعت 12-10

مکان

قم، بلوارالغدیر، کوچه 10، پلاک 5، پژوهشکده زن و خانواده، طبقه دوم، سالن نشست ها

مخاطبان

پژوهشگران، طلاب و دانشجویان حوزه زن و خانواده

ثبت نام

ثبت نام