کرسی ترویجی با موضوع: «درک معنا و تجربه مادرانه از جدایی: مطالعه‌ای پدیدارشناسی»

Speaker 1

کرسی ترویجی با موضوع: «درک معنا و تجربه مادرانه از جدایی: مطالعه‌ای پدیدارشناسی»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده زن و خانواده کرسی ترویجی با موضوع "درک معنا و تجربه مادرانه از جدایی: مطالعه‌ای پدیدارشناسی" روز پنجشنبه 16بهمن از ساعت 10 به صورت وبیناری برگزار خواهد شد.
 
در این نشست سرکار خانم دکتر سمیه خراسانی "پژوهشگر مقیم  پژوهشکده زن و خانواده" به ارائه بحث خواهند پرداخت، سرکار خانم دکتر سهیلا صادقی "دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران" به عنوان کارشناس در این کرسی ترویجی به موضوع درک معنا و تجربه مادرانه از جدایی می پردازند.
سرکار خانم فهمیه زارع "پژوهشگر مقیم  پژوهشکده زن و خانواده" دبیر علمی این نشست ترویجی خواهند بود.

استاد/سخنران

ارائه بحث: سرکار خانم دکتر سمیه خراسانی"پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده" کارشناس: سرکار خانم دکتر سهیلا صادقی"دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران"دبیر نشست: سرکار خانم فهمیه زارع "پژوهشگر مقیم

زمان

16 بهمن 1399
ساعت 12-10

مکان

قم، بلوارالغدیر، کوچه 10، پلاک 5، پژوهشکده زن و خانواده، طبقه دوم، سالن نشست ها

مخاطبان

پژوهشگران، طلاب و دانشجویان حوزه زن و خانواده

ثبت نام

ثبت نام